03. јун 2011. године

 

Чему служи софтвер од милион евра?

 

  

Коалиција за надзор јавних финансија позива министра пољопривреде Душана Петровића и његовог претходника Сашу Драгина да грађанима, а пре свега пољопривредницима за које је Влада тврдила да угрожавају буџет, објасне какав је то софтвер од 112.910.000,00 динара о чијој је изради ово министарство 19.10.2010. године склопило уговор са фирмом “Ulyssys Serbia” д.о.о. из Аде.
 

Министарство пољопривреде дужно је да одговори и шта се догодило са израдом лиценцираног апликативног софтвера за потребе Управе за аграрна плаћања, за који је Планом јавних набавки за 2009. годину било предвиђено 214.000.000,00 динара, као и због чега је за овај посао био предвиђен преговарачки поступак без објављивања јавног позива.
 

Такође их позивамо да јавно објасне због чега од 18. фебруара 2011. године избегавају да Коалицији за надзор јавних финансија доставе све тражене информације о овим пословима.

 

Део Информатора о раду Министарства пољопривреде

Информатор о раду Министарства пољопривреде