07. мај 2014. године

 

Cassa sconto - уштеда или превара деценије?

 

  

У организацији Друштва против корупције из Зрењанина, у Медија центру у Београду, одржана је конференција на којој је представљена студија о преливању средстава осигураника РФЗО-а у сопствена средства државних апотека, применом критеријума "cassa sconto" у поступцима набавки лекова. На конференцији су говорили Зоран Башић, председник удружења Друштво против корупције, Кристина Главарданов, члан удружења Друштво против корупције и Драган Добрашиновић, председник Топличког центра за демократију и људска права.
 

Укупан износ средстава прибављених применом критеријума "cassa sconto", а која су се у великој мери трошила ненаменски, на годишњем нивоу износио је од 3 до 4 милијарде динара. Друштво против корупције је до ових налаза дошло вршећи посао грађанског надзорника у поступку јавне набавке добара - лекова листа А и А1/РФЗО и лекова листа Д/РФЗО, наручиоца Апотека Нови Сад, процењене вредности 1.710.786.354.00 динара. Због уочених неправилности у поступку наведене јавне набавке, Друштво против корупције је, као именовани грађански надзорник, уложило захтев за заштиту права, који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, решењем бр. 4-00-582/2014 од 01.04.2014. године усвојила и у целини поништила поступак јавне набавке. У образложењу Решења наводи се да је чланом 3. став 1. тачка 34 Закона о јавним набавкама прописано да наручилац попуст на понуђену цену, што је несумњиво "cassa sconto", не може предвидети у конкурсној документацији као елемент критеријума "економски најповољнија понуда", што је у овом поступку био случај.
 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је 14. априла 2014. године заузела начелни правни став, који је обавезан за све будуће поступке јавних набавки, да критеријум "cassa sconto" није дозвољен у поступцима јавних набавки.
 

Зоран Башић

Кристина Главарданов

Драган Добрашиновић

 

Снимак конференције можете погледати на http://www.webtv.rs/.
 

Презентација Cassa sconto - уштеда или превара деценије у пословању државних апотека?

Одлука Републичке комисијe за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-582/2014

Начелан правни став Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки