11. октобар 2011. године

 

Без исхитрених измена Закона о јавним набавкама!

 

  

Намера Министарства финансија да се Нацрт измена и допуна Закона о јавним набавкама припреми до краја октобра 2011. године показује да се Министарство оглушило о препоруку домаћих невладиних организација и Европске уније да је нужно да се измене Закона ураде на свеобухватан и квалитетан начин, уз учешће свих релевантних стручњака и практичара, у року који је примерен усклађивању Закона са потребама домаће праксе и директивама ЕУ.
 

Упозоравамо да исхитрене и парцијалне измене системског закона, какав је Закон о јавним набавкама, могу донети значајне проблеме у примени, посебно што неће бити припремљени сви пратећи подзаконски акти. Тиме ће се, у примени регулативе, начинити корак назад, уместо да се унапреди, као што очекују наручиоци и понуђачи и што је препорука ЕУ.
 

Стога тражимо од Премијера да омогући учешће представника грађанског друштва и релевантних стручњака у изради Нацрта закона како би био урађен на начин и у року који ће обезбедити испуњавање општих друштвених циљева, уместо задовољавања парцијалних, краткорочних интереса уочи предстојећих избора.
 

Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија