16. октобар 2015. године

 

Ако је и ово тајна, нека бар буде јавна

 

  

Коалиција за надзор јавних финансија позива Владу Републике Србије да опозове ознаку тајности са „Упутства за понуђаче” у процесу приватизације медија и омогући да овај документ буде доступан јавности.
 

Околност да је Агенција за приватизацију Републике Србије као "СТРОГО ПОВЕРЉИВ" означила документ који не испуњава ниједан од услова прописаних Законом о тајности података, представља грубу злоупотребу овог правног института и поигравање са темељним вредностима демократског друштва.
 

Подсећамо Владу Републике Србије да су сва медијска јавна предузећа, почев од Студиjа Б и Нишке телевизије па до најмањих локалних, стварана и деценијама одржавана новцем грађана ове земље. Због тога грађани имају право на потпуни увид у друштвено изузетно важан процес приватизације медија и избор нових власника, који ће користити јавна добра и учествовати у јавном информисању. Ово право не сме бити суспендовано самовољним и противзаконитим одлукама носилаца јавних функција.
 

Улога Владе Републике Србије у конкретном случају дефинисана је чланом 26 Закона о тајности података, којим је предвиђено да Влада може “са појединих докумената опозвати ознаку тајности, без обзира на степен тајности, ако је то у јавном интересу”.
 

Чланом 8 поменутог закона прецизирано је да се ознака тајности може употребити када су у питању подаци који се односе нарочито на националну безбедност Републике Србије, јавну безбедност, односно на одбрамбене, спољнополитичке, безбедносне и обавештајне послове органа јавне власти, односе Републике Србије са другим државама, међународним организацијама и другим међународним субјектима.
 

Имајући у виду околност да је ознаком "СТРОГО ПОВЕРЉИВО", који се одређује ради спречавања настанка тешке штете по интересе Републике Србије, означено „Упутство за понуђаче”, документ који не испуњава ни један од закономом прописаних услова, предлажемо Влади Републике Србије да искористи законску могућност, скине ознаку тајности и омогући увид јавности у поменути акт.
 

Свака другачија одлука Владе представљала би подстрек за подземне политичке групације које, негујући и одржавајући култ тајности својствен ауторитарним системима, урушавају темељне вредности демократског друштва и доводе у опасност фундаменталне политичке слободе.