27. август 2012. године

 

25 милиона евра за чишћење Србије

 

  

Одлука Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине да обустави акцију "Очистимо Србију", права је прилика да се преиспитају њени ефекти, трошкови, резултати и последице, али и тешке финансијске злоупотребе доскорашњег министра животне средине и просторног планирања и његових најближих сарадника, које су од почетка пратили ову контраверзну акцију.
 

25 милиона евра коштала је грађане Србије квазиеколошка акција "Очистимо Србију" у периоду од 2009 - 2012. године. Акција, чији су ефекти по заштиту животне средине безначајни а по јавне финансије погубни, спроведена је од стране Министарства животне средине и просторног планирања, у сарадњи са Фондом за заштиту животне средине.
 

За спровођење ове акције, која је, у значајном делу, по својој суштини класичан корупционашки посао, Министарство животне средине и просторног планирања је од Фонда за заштиту животне средине добило 1.820.000.000 (милијарду и осамсто двадесет милиона) динара, односно 73,24% укупних средстава. Подсећамо да је ресорни министар у периоду 2009 - 2012. био Оливер Дулић, који се истовремено налазио и на функцији председника Управног одбора Фонда за заштиту животне средине.
 

Фонд за заштиту животне средине одобрио је средства Министарству животне средине и просторног планирања у четири наврата, и то:
 

- Одлуком бр. 06-00-001/2009-05/5 од 30.01.2009. године додељено је 200 милиона динара;

- Одлуком бр. 06-00-004/2010-05/15 од 29.04.2010. године додељено је 600 милиона динара;

- Одлуком бр. 401-00-254/2011-01/1 од 06.04.2011. године додељена је једна милијарда динара;

- Одлуком бр. 401-00-372/2012-01/1 од 19.03.2012. године додељено је 20 милиона динара.
 

Поред намене одобрених средстава (коју из пројеката углавном није могуће прецизно утврдити) од којих су милиони евра завршили на бесмисленим рекламирањима, непостојећим истраживањима и промоцији Министарства животне средине и просторног планирања и саме акције (примера ради, у 2009. години чак 3.401.982 динара – преко 35.000 евра проћердано је само на промоцију знака акције), занимљиво је и како су одобравана средства од стране Фонда за заштиту животне средине за пројекте министарства, садржај самих пројеката и улога највиших функционера Министарства и Фонда у овим штеточинским пословима. Такође је важно да надлежни органи утврде да ли је и на који начин Фонд за заштиту животне средине извршавао своје законске обавезе и контролисао да ли су одобрена средства коришћена на наменски начин.
 

О томе у којој мери је ситуација везана за одобравање и трошење средстава за спровођење акције "Очистимо Србију" апсурдна и прожета злоупотребама и сукобом интереса, сликовито говори неколико детаља. Један од најмаркантнијих јесте околност да је доскорашња директорка Фонда за заштиту животне средине Жељка Јуракић била у 2009. и 2010. години члан оперативног тима за реализацију пројекта. Подсећамо да, према Правилнику о условима за доделу и коришћење средстава Фонда за заштиту животне средине одлуку о додели средстава кориснику средстава на предлог директора доноси Управни одбор. Дакле, онај на чији се предлог додељују средства за реализацију пројекта био је истовремено део пројектног тима.
 

Да би цела ситуација била још занимљивија, председник Управног одбора Фонда Оливер Дулић, који је истовремено и овлашћени заступник подносиоца пријаве за суфинансирање, односно Министарства животне средине и просторног планирања, 29.04.2010. године потписује Одлуку о изменама и допуни Одлуке бр. 06-00-004/2010-05/15, којом Фонд одобрава средства Министарству животне средине. Дакле, овлашћени заступник подносиоца пријаве уједно је и онај који одлучује о судбини саме пријаве.
 

Иста ствар дешава се и 2011. године, када члан Управног одбора Фонда Немања Комазец, који је истовремено и овлашћени заступник подносиоца пријаве за суфинансирање, односно Министарства животне средине и просторног планирања у 2011. години, потписује Одлуку о изменама и допуни Одлуке бр. 401-00-254/2011-01/1 од 06.04.2011. којом Фонд одобрава средства Министарству животне средине.
 

Занимљиво је да је у 2009. години Фонду за заштиту животне средине био потребан само један дан да одлучи о пројекту Министарства животне средине и просторног планирања. Пројекат је предат 29. јануара, а Фонд га одобрава 30. јануара! Рекорд у брзини одлучивања срушен је три године касније. У 2012. години Министарство животне средине предаје пројекат 19. марта, а Фонд га одобрава истог дана. Брзина одлучивања вероватно довољно упечатљиво сведочи о сложености и свеобухватности пројеката, за које су из буџетских средстава издвојене десетине милиона евра.
 

Када је у питању садржај пројеката, интересантно је да се из њих не може прецизно утврдити на које ће намене средства бити утрошена. То, међутим, није представљало сметњу да се 1.820.000.000 динара на реч и поверење одобри Министарству за заштиту животне средине и просторног планирања, специјализованог за проневеру и злоупотребу новца грађана Србије.
 

Коалиција за надзор јавних финансија сматра да је неопходно спровести детаљну и професионалну истрагу о пословању Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за заштиту животне средине, и са посебном пажњом истражити злоупотребе везане за акцију "Очистимо Србију". Сматрамо да су злоупотребе у јавним набавкама које се односе на услуге рекламирања, оглашавања, истраживања, израде веб сајтова, добра основа за почетак темељне истраге од стране надлежних полицијских и правосудних органа, које ће довести до откривања пуне истине и кривичноправног процесуирања доскора високих државних функционера.
 

Предлози пројеката и одлуке о додели средстава