20. јануар 2016. године

 

20 месеци затвора за корупцију

 

  

Виши суд у Прокупљу неправноснажно је осудио Милана Арсовића, бившег председника Општине Прокупље, због кривичног дела Злоупотреба службеног положаја и изрекао му казну затвора у трајању од 20 месеци и новчану казну у износу 150.000,00 динара.
 

Према наводима пресуде, окривљеном је стављено на терет да је злоупотребио положај приликом набавки добара и услуга монтаже дечијих игралишта на три локације у Прокупљу. Укупна вредност уговорених набавки износила је 9.308.784,00 динара, што је на дан закључења уговора, 04. априла 2012. године, према средњем курсу Народне банке Србије износило 83.405,68 евра. Јавне набавке закључене су кршењем Закона о јавним набавкама, односно разбијањем набавке велике вредности на мале и прилагођавањем предмета набавке одређеном понуђачу, док је уговорена цена била значајно већа од упоредивих тржишних цена.
 

Поступак против бившег председника Општине Прокупље покренуло је Више јавно тужилаштво у Прокупљу након кривичне пријаве поднете од стране Топличког центра за демократију и људска права.
 

Против наведене пресуде жалбе су изјавили окривљени и Више јавно тужилаштво у Прокупљу. Коалиција за надзор јавних финансија позива ширу и стручну јавност да са посебном пажњом прате поступање Апелационог суда у наведеном случају с обзиром да се ради о првом поступку за злоупотребу приликом спровођења јавних набавки иницираном од стране грађанског друштва.
 

Пресуда Вишег суда у Прокупљу К.бр. 32/14 од 07.12.2015. године

   

Повезани текстови: